Hoppa direkt till innehåll
Anslut dig
edit
Vänligen fyll i formuläret.
Personuppgifter
I och med att du skickar detta formulär samtycker du till att personuppgifterna lagras digitalt för stadsnätets räkning att användas för information, planering och anslutning till nätet. Anmälda adresser kan komma delges registrerade kontaktpersoner för respektive område/objekt samt för visning på en digital kartbild. Registrerade personuppgifter kan på begäran lämnas ut. Stadsnätet är också skyldiga att på begäran av den registrerade rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  1. Gatuadress
    Postnummer
    Ort